vrijwilliger aan het werk

Kritiek op weeshuizen

De afgelopen maanden zijn weeshuizen negatief in het nieuws geweest naar aanleiding van een rapportage van het tv-programma Brandpunt. Dit betrof met name weeshuizen in Cambodja, waar geld wordt verdiend aan vrijwilligers.

Hoe wij werken

Ook wij sturen vrijwilligers om te helpen in het weeshuis in Peru. Wij vinden het daarom belangrijk om aan te geven dat onze vrijwilligers puur ondersteunend werken. Het hele project wordt gerund door een Peruaanse organisatie. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Niemand verdient dus aan dit project (kinderen worden ook niet aan het werk gezet om geld te verdienen). De vrijwilligers worden gestuurd door Traveller not Tourist uit Engeland en onze eigen stichting, stichting Luz Alba. Traveller not Tourist rekent hier $ 150,- bemiddelingskosten voor, wij brengen niets in rekening. Ook wij verdienen dus niet aan deze vrijwilligers. In tegendeel, ze zijn zeer belangrijk voor het weeshuis, omdat ze veel ondersteunende werkzaamheden uitvoeren zoals schoonmaken, koken, wassen etc.

Hechtingsproblematiek

Wij zijn ons bewust van de negatieve impact die vrijwilligers kunnen hebben op het leven van jonge kinderen, dat zij hechtingsproblemen kunnen krijgen. De kinderen worden daarom in eerste instantie verzorgd door vaste Peruaanse vrijwilligsters. De buitenlandse vrijwilligers werken puur ondersteunend. Wij weten dat wij op dit punt wel nog heel veel kunnen verbeteren.

Onlangs zijn wij nog bij een bijeenkomst van het Better Care Network geweest. Naar aanleiding van deze bijeenkomst gaan wij zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het Better Care Network werken. Hiervoor zijn wij op dit moment nauw in overleg met Traveller not Tourist en het bestuur van het weeshuis in Peru.

Lees ook wat Wilde Ganzen hierover te zeggen heeft

Meer aandacht voor welzijn van de kinderen

Voorop staat dat wij er alles aan doen om de kinderen in ons weeshuis zo veilig en normaal mogelijk te laten opgroeien. Dit is niet altijd eenvoudig wanneer de kinderen steeds met nieuwe vrijwilligers te maken krijgen. Hieronder volgen een aantal punten waarmee wij een negatieve impact zoveel mogelijk proberen te voorkomen: 

Weeskinderen niet echt wees

Een ander aangekaart punt was het feit dat de meeste kinderen in weeshuizen geen wees zijn. Ook in ons geval is dat zo. Opvanghuis is daarom eigenlijk een beter woord. De kinderen in Casa Hogar Luz Alba zijn allemaal in de steek gelaten of uit huis geplaatst en worden door het gerecht toegewezen aan een opvanghuis. Waar mogelijk wordt altijd geprobeerd de kinderen weer onder te brengen bij familie, voordat een adoptieprocedure in werking wordt gezet.