kinderen opvanghuis maken huiswerk

Missie van Casa Hogar Luz Alba

Casa Hogar Luz Alba (casa hogar betekent opvanghuis) is door een aantal Peruaanse vrouwen opgezet om tijdelijke opvang te bieden aan kinderen waarvoor met spoed een tehuis wordt gezocht.

Wat voor kinderen wonen in het weeshuis?

Eigenlijk is weeshuis niet helemaal de goede naam, want er wonen niet alleen weeskinderen in Casa Hogar Luz Alba. Er zijn ook kinderen die uit huis zijn geplaatst omdat ze werden verwaarloosd of omdat er tijdelijk niet voor ze gezorgd kon worden. Er komen zelfs babytjes binnen van 2 of 3 dagen oud, die te vondeling zijn gelegd.

Luz Alba vindt het belangrijk dat broertjes en zusjes niet gescheiden worden. Het kan dus zo zijn dat er meerdere kinderen uit één gezin hier ondergebracht worden.

Hoe komen de kinderen hier terecht?

Alle kinderen worden door het gerechtshof toegewezen aan Luz Alba. Dit betekent dat alles volgens de officiële weg gebeurt. De advocaten die een kindje toewijzen aan Luz Alba blijven betrokken. Zij zijn ook degenen die dit kindje later begeleiden bij het adoptieproces of bij eventuele terugkeer naar familie.

Waarom biedt Luz Alba alleen tijdelijke opvang?

Luz Alba vindt dat een kind het beste opgroeit in een normaal, fijn gezin waarin er altijd veel aandacht is voor het kind. Soms is de gezinssituatie van een kind na verloop van tijd verbeterd, waardoor het kind alsnog terug naar zijn of haar ouders of andere familie kan. Als een kind niet (meer) bij familie terecht kan, wordt er in principe altijd een adoptieprocedure in gang gezet.

Bovendien maakt Luz Alba op deze manier ook weer ruimte om noodopvang te bieden aan nieuwe kinderen.

Gaan alle kinderen naar school?

Ja, alle kinderen gaan naar school en worden goed begeleid bij het vele huiswerk dat ze meekrijgen.

Wat zijn de belangrijkste normen en waarden voor Luz Alba?

De kinderen in het opvanghuis worden vooral heel liefdevol opgevoed. Het kleinschalige karakter van het huis maakt dit gelukkig mogelijk. Natuurlijk zijn de vrijwilligsters die voor de kinderen zorgen wel streng, maar rechtvaardig.

Aangezien de meeste kinderen veel hebben meegemaakt en traumatische ervaringen hebben, worden ze zo rustig, gezond en positief mogelijk opgevoed. Dit betekent onder andere veel gezond eten en alleen vrolijke tv-programma's of films kijken.

Daarnaast staan respect voor de andere kinderen en respect voor de vrijwilligsters ook erg hoog in het vaandel.