casa hogar luz alba baby's spelen
kindjes in weeshuis peru

Over weeshuis Luz Alba

Casa Hogar Luz Alba is een opvanghuis in Arequipa, Peru, waar weeskinderen, in de steek gelaten en uit huis geplaatste kinderen worden opgevangen. Luz Alba is opgericht begin 2007 en sindsdien zijn ruim 100 kinderen liefdevol opgevangen. 

Alle kinderen wonen er in principe tijdelijk, totdat ze terug naar huis of naar familie kunnen of geadopteerd worden. Zo zijn er in 10 jaar tijd al meer dan 25 kinderen geadopteerd en zijn bijna 50 kinderen gereïntegreerd met familie.

Het opvanghuis krijgt geen steun van de Peruaanse overheid. Het draait enkel op vrijwilligers. Lieve mensen die alles op hebben gegeven om 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor de kinderen te zorgen. Voor alle overige steun, ook financieel, is Luz Alba afhankelijk van anderen.